In uitvoering: De Haven in Bunschoten

Artist impression De Haven Bunschoten

Woon- en Zorgcentrum De Haven en Het Gooi en Omstreken hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een deel van het nieuwbouwproject aan Op de Ree in Bunschoten. Het totale project bevat de bouw van acht woongebouwen. Het Gooi en Omstreken neemt er hiervan drie voor haar rekening.

47 appartementen
Het Gooi en Omstreken realiseert in totaal 47 appartementen die geschikt zijn voor senioren. Van de appartementen zijn er 12 met drie kamers (oppervlakte circa 75 M2) en 35 met twee kamers (oppervlakte circa 49 M2). De drie gebouwen bestaan elk uit drie lagen. De driekamerappartementen bevinden zich op de bovenste laag.

Senioren met zorgindicatie
De appartementen van Het Gooi en Omstreken zijn geschikt voor senioren met een zorgindicatie. De bewoners hebben de mogelijkheid om zorg af te nemen bij De Haven. Het Gooi en Omstreken voorziet met de bouw van dit type woningen in een grote behoefte van de gemeente Bunschoten. Om de nieuwbouw te kunnen realiseren wordt eerst een aantal bestaande woningen van De Haven gesloopt. De nieuwe appartementen van Het Gooi en Omstreken zijn bestemd voor herhuisvesting van de voormalige bewoners.

Globale planning
Alle bewoners van de bestaande bouw hebben inmiddels vervangende woonruimte toegewezen gekregen. Inmiddels is De Haven begonnen met de sloop van de bestaande woningen. In mei 2017 zijn de eerste twee woongebouwen opgeleverd. De start van de bouw van het derde woongebouw staat gepland in juni 2017. De bouwtijd bedraagt ongeveer een jaar. 

Ontwerp en realisatie
Het ontwerp is van bureau Bos architecten uit Baarn. De uitvoering zal worden verzorgd door Van Wijnen Bouw uit Harderwijk.

Meer informatie
Voor meer informatie over het totale project aan Op de Ree in Bunschoten kunt u terecht bij Woon- en Zorgcentrum De Haven.
Indien er meer specifieke informatie beschikbaar is over de drie gebouwen van Het Gooi en Omstreken dan vindt u dat op deze projectenpagina.